Nhận giấy chấp thuận cấp THẺ CƯ TRÚ ngay tại Việt Nam

Nhận giấy chấp thuận cấp THẺ CƯ TRÚ ngay tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Áo tại Việt Nam sẽ thông báo trực tiếp đến bạn và cấp Visa D khối Schengen để sang Áo nhận thẻ cư trú.

Leave a Reply