Chương trình học tuyệt vời, an tâm từ cả việc học, đi làm đến cuộc sống!

Bạn Mịn (26 tuổi), tham gia chương trình du học thực nghiệm không cần bằng tiếng Đức tại Graz ngành Điều Dưỡng.