Nhờ các anh chị Connect4future mà em đã hết lo sợ khi đến đất nước xa lạ

Bé Đào là học sinh trung học cơ sở và đã sang Áo được 3 năm. Bé đang được hưởng tiền nuôi trẻ em của nhà nước Áo, mỗi tháng 180€ và đang ở tại thủ đô Vienna.