Từ cấ p 3 đến khi học nghề mình luôn có Connect4future bên cạnh.

Bạn Sang đến Áo học cấp 3 (thẻ học sinh dưới 18 tuổi). Sau đó bạn tham gia chương trình du học thực nghiệm không cần bằng tiếng Đức, đang học Nhà hàng – Khách sạn tại thủ đô Vienna. Toàn bộ quá trình học từ cấp 3 đến khi học nghề đều có Connect4fure sát cánh bên cạnh.