Được hưởng các phúc lợi như người bản xứ

Được hưởng các phúc lợi như người bản xứ

Có bảo hiểm sức khoẻ, được nghỉ du lịch 35 ngày/năm, nghỉ bệnh 14 ngày/năm có hưởng lương.

Leave a Reply