Vì sao học viên ngành Điều dưỡng được miễn học phí khi bước vào chương trình học chính thức?

  • Post author:
  • Post category:
  • Post comments:0 Comments

Vì Điều dưỡng đang là ngành khan hiếm nhân sự trầm trọng tại Áo, mà tỷ lệ người cao tuổi lại ngày càng tăng, nên chính phủ Áo đã phải…

Continue Reading Vì sao học viên ngành Điều dưỡng được miễn học phí khi bước vào chương trình học chính thức?